tisdag 8 april 2014

Under svalkande lövtak”En af slingerväxter öfvervuxen pelargång” får jag läsa i Nordisk familjebok när jag slår på ordet pergola. I mina öron låter detta helt fantastiskt. Jag ser mig genast i långsam promenad genom solglimmer som silas mellan nyspruckna löv, med den ljumma sommarvinden mot min kind och i förtroligt  samspråk med en vän eller kanske en älskad. 


Även om pergolans stil, material och benämning kan ha ändrats har dess syfte förblivit densamma i över 3000 år; att mjukt rama in och leda fram, att ge skugga och skydd men också att göra frukt lättillgänglig för plockande händer. Den tidigaste kända pergolan var placerad över ingången till trädgården tillhörde en egyptisk hög tjänsteman vid domstol i Thebe omkring 1400 f.Kr. Också i det gamla Egypten fanns en motsvarighet där druvor men också granatäpple och fikon fick klättra upp på passage försedd med levande tak och väggar.
I Nordisk familjebok  får man också veta att Pergolan var mycket vanlig i den Franska trädgårdskonsten där det gröna taket självklart  bestod av vinrankor. Senare fick den falla till föga när den engelska stilen gjorde sitt intågande under 1800-talet som satsade på det till synes naturliga landskapet. Den stora italienska renässansen på 1700-talet gav nytt liv till pergolan, nu utförd med släta stenpelare, vanligtvis av marmor som sammanbands av grova träbjälkar, reslig och dramatisk. Senare under 1900-talet satte stora trädgårdsdesigners som Sir Edwin Lutyens och Gertrude Jekyll sin prägel på pergolan som en del av den kompletta trädgården och pergolan blev mer intim och oftast gjord av trä.

Gertrud Jekylls pergola är översållad med klätterväxter och löper från huset till rosenträdgården. Plantering på pergolan är varierad och intressant. På de tio kraftiga ekstolparna har  Jekyll planterat rosor, pipranka, jasmin och vildvin och gör pergolan till ett fint och viktigt inslag i trädgården med en varierande blomning över ovanligt lång tid.

Strindberg skriver i sina ”Historiska miniatyrer” om Voltaire som tronade på sitt ”chateau”  ”Nere i trädgården hade han en lövgång av levande avenbok, täckt och like en lång sal med uthuggna fönster åt sjösidan. ” Här satt den den urgamle Voltaire och spelade bezigue med ortens kyrkoherde medan förstrött spanade på  Mont Blanc ”som särskilt i solnedgången visade sig i all sin prakt”.
Kärt barn har förstås många namn; allé, lövsal, lövgång, berså och pergola är alla beteckningar på någon form av grön gång och det italienska ordet per betyder just genom. Besläktat återfinns också begreppet boské - en mindre, formbunden plantering med häckar av klippta träd, som var ett vanligt inslag i barockens trädgårdskonst och ofta ramade in den strikta öppna parterren som med sina siktlinjer och axlar sträckte ut sig framför det barocka slottet som t.ex. på Drottningholm. Boskén har emellertid inget tak utan är mer av labyrintkaraktär där man ser framför sig unga män som smyger till sig en kyss av lika unga damer i frasande sidenklänningar, väl skyddade från blickar och avslöjanden. Boskén har också den skillnaden att den inte innehåller några andra element än själva växtmaterialet. I Svenskt trädgårdslexikon från 1938 står det: ”Pergola är en för klätterväxter övervuxen pelargång. Grundstommen utgöres alltid till skillnad från lövgångar, av livlöst material.”  Och vidare i Holzhausen,  från samma år 1938 Som växtmaterial lämpa sig lind eller avenbok bäst, och för den som vill dra ekonomisk nytta av lövgången äro äpple- och päronträd ägnade för ändamålet.”
I Sverige blev lövgången mer etablerad där man hellre arbetade med mer stabila element som vedartade växter, vanligtvis lind eller avenbok, som på sommaren översållades med bladmassor istället för opålitliga blommor. Några av dessa lövgångar finns bevarade än idag och är nu mer än 250 år gamla. De har ett unikt värde inte bara genom sitt gamla växtmaterial utan också genom sin form, som tuktats av flera generationers trädgårdsmästare. Inuti skall marken beläggas med grästorv för att göra promenaden så angenäm som möjligt skriver man i Horticutura Danica från mitten av 1600-talet. Man eftersträvar alltså en annan upplevelse än den pampiga entrén eller en strikt potagere.  I boskén finner man lite mjukhet och sinnlighet, något hemlighetsfullt och intimt.
En pergola kan vara böjd eller rak, dubbel eller enkel, med eller utan tak. Hur man än gör så skapar naturen själv ett levande rum bestående av prasslande löv och böljande grenverk, där ute och inne blir ett, där du kan gå skyddad från stekande sol och nyfikna blickar och fortfarande känna vinden mot din hud.  Den ger en ingång där du går in under i skuggan under dignande frukt och löv, den ger en utgång där du skönjer resten av din trädgårds djup och kommer ut i solljuset. Pergolan är så mycket ett grönt rum som något kan bli. 

Men det gröna rummet behöver tid så söker du efter tipset ”bygg din egen pergola på en dag” så får du det inte här. Jag driver stenhårt min övertygelse att det inte är farligt att bygga saker i sin trädgård och att kvalitet lönar sig. När du bygger skall du göra det med tanken på att ingenting är strakare än naturens egna krafter och att en växande gren kan spränga berg. Bygg på riktigt och för framtiden. Här är fem tänkbara lösningar för dig som vill det där extra och vågar skapa trädgård, på riktigt!

HARTLEY ARCHITECTURAL
En ny serie arkitekturdetaljer till trädgården utvecklade av världsberömda växthusproducenten Hartley Botanic. Här finns en vackert utformade pergola med en korintisk kapitäl och inspirerade av den viktorianska tidens utsmyckade detaljer där överliggaren är produceras i de längder du önskar.  Pulverlackerad aluminium gör den här pergolan lika evig som vacker. Monteras med gjutna plintar fristående eller i anslutning till en byggnad. 


CLASSIC GARDEN
Garden Archway tillverkas i galvaniserat, pulverlackerat stål. Systemet bygger på böjbara och gedigna växtstöd som stöttas av vackra stolpar med den vackra klassiska pinjekotten som prydnad. Standardvidden är 2,5 meter och höjden drygt 3 men allt är möjligt, både större och mindre. Gjuts ned i marken mycket stadigt och står garanterat i generationer framåt.

TRELLIS
Arbetar men med trä så är flexibiliteten förstås enorm och den här tillverkaren arbetar oftast efter ritning från en designer. Den pergola kan utformas med ett kupolformat tak eller raka bjälkar. Oavsett om du väljer omålad ek eller målat trä kan du förvänta dig högsta kvalitet. Allt kan skräddarsys utifrån din specifika designritning.
HADDONSTONE
Haddonstones pergola är utförd med toskanska kapitäler och koniska kolonner. Som överliggare kan du välja sten eller en gedigen ekbalk eller annat härdigt trä. Bygget är alls inte komplicerat och kolonnerna monteras på betongfundament och armeras med betong och järn. Haddonstone hjälper alltid till med designen och höjden på kolonnerna kan justeras efter behov. Här i ett enkelt utförande utan överliggare, minst lika vackert!

Växtförslag till pergola, enskilt eller tillsammans
Blåregn
Gullregn
Vin
Vildvin
Humle
Klematis
Prydnadspumpa
Ros
Frukträd
Pipranka

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar